ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (งบค่าเสื่่อม) ปี 2560 1. เครื่องอุ่นสปอร์เทศ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบแสดงตัวเลข จำนวน 6 เครื่อง


แบบ ปปช.7 โครงการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 238,000.00บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 1. เครื่องอุ่นสปอร์เทส จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบแสดงตัวเลข จำนวน 6 เครื่อง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร


รายละเอียดตัวชี้วัดปี 60 ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
รายละเอียดตัวชี้วัดปี 60 ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในการดำนินงานปี 2560 ตามเอกสารแนบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปยอดจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2560


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กร-3537 นศ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณษาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ป้ายไวนิลแบบบนทึกพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปี

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล อัตราค่าจ้าง 310บาท/วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตร 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตร 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประมวลภาพกิจกรรม

21 มีนาคม 2560 3 รูป

อบรมแกนนำครอบครัวผู้ดูแลโรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง

21 มีนาคม 2560 10 รูป

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

20 ธันวาคม 2559 15 รูป

ออกกำลังกายทุกวันพุธ (เริ่นวันแรก)

9 ธันวาคม 2559 7 รูป

ทำบุญตักบาตร และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัยน้ำท่วม

9 กันยายน 2559 18 รูป

วิ่งทดสอบสมรรถภาพ 2.4 กิโลเมตร รุ่นที่ 2

8 กันยายน 2559 18 รูป

วิ่งทดสอบสมรรถภาพ 2.4 กิโลเมตร รุ่นที่ 1


© Copyright 2016. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เวอร์ชั่น 2.59.1 (28.04.2559)
บราวเซอร์ที่รองรับ
Chrome Firefox Safari IE9 Opera
แนะนำ Chrome